× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Znaczenie szkoleń USG w pracy lekarza

kursy USG

USG, radiologia – co warto wiedzieć?

Radiologia zajmuje się obrazowaniem organizmu człowieka za pomocą m.in. ultradźwięków. Uzyskany w ten sposób obraz musi jeszcze zostać zinterpretowany przez radiologa. Na tej podstawie tworzony jest dokładny opis obrazu wraz ze wszystkimi obserwacjami i diagnozami. Diagnostyka z wykorzystaniem obrazowania radiologicznego jest dziś podstawową formą badania pacjenta. Znajduje zastosowanie na każdym etapie leczenia – od rozpoznania samej choroby, poprzez jej postęp w trakcie leczenia, aż po wykrycie powikłań. W badaniu ultradźwiękowym fale dźwiękowe emitowane w obrębie badanej części ciała odbijają się od poszczególnych narządów i są następnie analizowane przez urządzenie ultradźwiękowe. W ten sposób można wizualizować badane tkanki. Dzięki obrazom można w czasie rzeczywistym ocenić nie tylko strukturę narządów, ale także ich funkcję i ruch. W trakcie badania lekarz w celu uzyskania pełnego kontaktu głowicy urządzenia ze skórą i usunięcia pęcherzyków powietrza, smaruje skórę pacjenta specjalnym żelem . 

Szkolenia podstawą pracy

Każdy lekarz powinien mieć doskonałą wiedzę z zakresu odczytu wyników badań radiologicznych. Oczywiście powinien umieć wyłącznie czytać te wyniki, które są zgodne z jego specjalizacją. Jednak bez odpowiednich szkoleń i kursów jego wiedza może być albo nieaktualna, albo powierzchowna. Dlatego ważne jest ciągłe doskonalenie. Okazuje się, że radiologowie również muszą nieustannie zwiększać swoje kwalifikacje. Rozwój technologii dotyczy również sprzętu medycznego. Nienadążanie za zmianami technologicznymi może wiązać się ze stratą dotychczasowej pracy, zwłaszcza w prywatnych przychodniach. Odbycie odpowiednich kursów pozwala radiologom uzyskać lepsze zarobki czy nawet znaleźć pracę za granicą.

Gdzie się szkolić?

Wybór odpowiedniego kursu powinien uwzględniać nasze aspiracje, dotychczasowe umiejętności oraz czas. Warta poznania jest oferta Górnośląskiej Szkoły Ultrasonografii w Chorzowie (https://gsusg.pl/). Oferują indywidualne kursy, które mogą odbywać się u szkolonego. Górnośląska Szkoła Ultrasonografii sama zapewnia niezbędny sprzęt badawczy, w tym dla anestezjologii czy intensywnej terapii. Warto wskazać, że doradcy będą wskazać najlepsze szkolenia dla klienta. Szkoła uczestniczy w dużym projekcie dofinansowywanym z Funduszy Europejskich. Dzięki dofinansowaniu posiada najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny. Z Górnośląską Szkołą Ultrasonografii współpracują najlepsi wykładowcy akademiccy i praktycy lekarscy.