× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Jak zostać fizjoterapeutą? Co robić po studiach z zakresu fizjoterapii?

fizjoterapia

Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym, trzecim pod względem liczebności wykonywanym w Polsce. Praca fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu ich diagnozy oraz prowadzeniu i dobieraniu odpowiedniej do danego schorzenia formy terapii.

Kim jest i czym zajmuje się fizjoterapeuta?

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, do osób wykonujących tych zawód należy pełna funkcjonalna diagnostyka pacjenta, kwalifikowanie, planowanie oraz prowadzenie fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, dobór odpowiednich wyrobów medycznych do stanu zdrowia osoby będącej pod jego opieką, wydawanie opinii oraz orzeczeń dotyczących stanu funkcjonalnego pacjentów. Fizjoterapia staje się kluczowa w zakresie leczenia i zapobiegania schorzeniom kardiologicznym i neurologicznym, zawód ten stale zwiększa swoje znaczenie z uwagi na coraz szybsze starzenie się społeczeństwa.

Jak zostać fizjoterapeutą?

Zawód fizjoterapeuty od 2015 roku stał się zawodem regulowanym, co oznacza, że należy spełnić określone warunki aby móc praktykować w tej specjalności. Każdy kandydat, który chce zostać fizjoterapeutą powinien legitymować się pełną zdolnością do czynności prawnych, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem (dotyczy to przestępstw umyślnych przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej oraz obyczajności), jego stan zdrowia musi pozwalać na wykonywanie tego zawodu, kandydat musi znać także język polski w takim stopniu, aby było możliwe wykonywanie zawodu fizjoterapeuty.

Ważny i niezbędny jest też warunek odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji. W przypadku osób które dopiero rozpoczną studia na kierunku jakim jest fizjoterapia lub rozpoczęły je po 1.10.2017r., sprawa nie jest skomplikowana. Taka osoba musi :

– ukończyć 5-letnie studia w zakresie fizjoterapii (ukończone obroną pracy i uzyskaniem tytułu magistra). Dobrej jakości nauczanie połączone z możliwością nabywania praktycznych umiejętności w zawodzie fizjoterapeuty oferuje Mazowiecka Uczelnia Medyczna.

– odbyć praktykę zawodową przez okres 6 miesięcy,

– zdać PEF, czyli Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny.

W przypadku osób które rozpoczęły studia pomiędzy 30.09.2012 a 1.1.2017 wystarczy dyplom ukończenia studiów licencjackich. Fizjoterapeutą może zostać także osoba, która ukończyła szkołę policealną i uzyskała tytuł zawodowy technika fizjoterapii (do 31.05.2016 r.)

Ścieżki kariery po studiach na kierunku fizjoterapia

Po ukończeniu studiów, odbyciu obowiązkowej praktyki oraz zdaniu egzaminu PEF, osoba wykonująca zawód fizjoterapeuty, zyskuje możliwość rozwoju i podjęcia pracy w różnego rodzaju placówkach. Są to najczęściej zakłady służby zdrowia, takie jak szpitale, przychodnie oraz gabinety rehabilitacyjne, także ośrodki sportowo-rekreacyjne, gabinety odnowy biologiczne, przychodnie i kluby sportowe, ośrodki prowadzące gimnastykę korekcyjną.

Uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty dają też możliwość rozpoczęcia działalności na własny rachunek, poprzez otworzenie indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej.