× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Jak znaleźć odpowiednich pracowników do apteki?

apteka

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa polega m.in na takim kierowaniu pracownikami, by osiągali oni wyznaczone przez organizację i siebie samych cele. Jednak powodzenie tego rodzaju strategii zaczyna się już na poziomie rekrutacji pracowników. Zasada ta dotyczy każdej organizacji, również apteki jako samodzielnej jednostki oraz odnosi się do sieci aptek. 

Nowy pracownik w aptece

W każdej branży nowy pracownik jest mocno zmotywowany i nie wymaga odrębnej stymulacji pod tym kątem. Zmiana otoczenia zawodowego zwykle sprawia, że jest on silnie zaangażowany w osiąganiu stawianych przed nim celów. Dlatego firmy lubią nowych pracowników, takich, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy, nawet wtedy, gdy trzeba ponieść pewne koszty związane ze szczegółowym wdrożeniem ich w obowiązki. Ten sam mechanizm stosuje się w procesie rekrutacji pracowników do apteki. Młodzi farmaceuci, jeszcze bez zobowiązań w postaci rodziny, szczególnie są hołubieni przez pracodawcę. 

Każde proces rekrutacji zaczyna się od ogłoszenia o pracę. Powinno ono zawierać krótką informację o pracodawcy, opis stanowiska, oczekiwania wobec nowego pracownika i oczywiście korzyści, jakie wynikają z podjęcia pracy. Gotowe ogłoszenie praca Kielce można publikować w wybranych miejscach, np. na stronach Gowork.pl . Warto jednak pamiętać, że zawód farmaceuty należy do niszowych, dlatego nie zawsze sprawdzą się ogólnopolskie portale z ogłoszeniami o pracę. Zdecydowanie większe prawdopodobieństwo dotarcia do odbiorcy ogłoszenia powstaje, gdy zamieszcza się je np. na stronach samorządu zawodowego czy na portalach społecznościowych skupiających farmaceutów. Zadziała tu siła przyzwyczajenia poszukiwania informacji skierowanych do wąskiego grona zawodowego. Mogą to być również serwisy oferujące miejsce osobom poszukującym pracy na konkretnych stanowiskach. Młode pokolenie przyszłych farmaceutów skieruje swoje zainteresowanie częściej w takie miejsca niż na strony z nazwą “szukam pracy”. 

Wyszukiwanie najlepszych kandydatów

Kandydatów na stanowisko farmaceuty można poszukiwać również w sposób indywidualny. Wówczas warto zacząć od uczelni kształcących farmaceutów. Zwykle funkcjonuje tam skrzynka przepływu informacji, np. w rektoracie uczelni, gdzie można pozostawić dobrze sformatowane ogłoszenie. Innym sposobem, może mniej etycznym, jest poszukiwanie pracownika u konkurencji i zaoferowanie mu lepszych niż dotychczasowe warunków. Kryteria wyboru miejsca pracy są niezwykle różnorodne i zależą od bardzo osobistych preferencji, dlatego zawsze istnieje możliwość, że dany pracodawca będzie miał więcej szczęścia niż inni.