× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Co warto wiedzieć o dystrybucji leków?

dystrybucja leków

Produkty zaliczane do grupy produktów farmaceutycznych zwykle są opatrzone dość surowymi restrykcjami. Nie da się bowiem ukryć, że są to produkty, które spełniają jedną z najważniejszych ról. Z tego też powodu zarówno ich dystrybucja, a także i sam proces ich importu oraz eksportu staje się niezwykle trudnym zadaniem. Surowe normy nakładane przez światowe i europejskie organizacje mają jednak zapewnić odbiorcom leków jak najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wobec tego co warto wiedzieć o samej dystrybucji leków, a także o procesie ich importu zza granicy?

Dystrybucja leków- na czym ona polega?

Dystrybutor farmaceutyczny to podmiot- który zgodnie z myślą polskiego prawa- zajmuje się rozprowadzaniem wyrobów farmaceutycznych po lokalnym rynku. Jego zadanie jednak nie skupia się tylko i wyłącznie na odebraniu wyrobów farmaceutycznych od dostawców i dostarczenia ich do aptek. Dystrybutor leków musi bowiem zwrócić uwagę na wiele więcej czynników, które związane są z jego obowiązkami. Przede wszystkim dystrybucja leków musi odbywać się przy uwzględnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Odnoszą się one zarówno do samego transportu jak i do ilości produktów, jakie są dostarczane do danego odbiorcy. Ważne jest także zagwarantowanie standardów bezpieczeństwa na czas samego transportu, by opakowania leków, a także same produkty lecznicze nie uległy najmniejszemu uszkodzeniu, gdyż wówczas nie mogą one zostać wprowadzone do obrotu na rynku gospodarczym.

Import leków zza granicy- jakie są obowiązki dystrybutora?

W przypadku importu leków zza granicy istnieje jeszcze szereg dodatkowych czynników, o które również trzeba będzie zadbać. Mowa tu, chociażby o samy procesie, jakim jest przepakowywanie leków. Jest to jeden z obowiązków, który spoczywa na samym dystrybutorze, który jednak może powierzyć wykonanie tego zadania wyspecjalizowanym firmom. Proces przepakowania wyrobów leczniczych pochodzących zza granicy, jest niezbędny, by można było wprowadzić je na lokalny rynek do obrotu gospodarczego.

Na czym polega przepakowanie leków?

Przepakowanie leków to jedna z tych czynności, która obowiązuje przy ich imporcie zza granicy. Firmy, które zajmują się co-packingiem leków muszą zadbać o to, by w opakowaniach zostały umieszczone ulotki we właściwym języku odbiorców lokalnego rynku. Dodatkowo na opakowaniach mają się znaleźć również etykiety z rodzimym języku, które muszą przekazywać dosłownie te same informacje, które zawarte zostały na oryginalnym opakowaniu producenta.